Procesfacilitator

Je organiseert een brainstorm met je team en je wil ruimte creëren voor creativiteit en inspiratie.

Als voorzitter ben je heel betrokken bij de inhoud van het overleg en wil je zelf graag deelnemen aan het debat.

Er wordt een belangrijk thema aangesneden en je wil dat alle deelnemers met hun mening voor de dag komen.

Je wil dat de meeting een duidelijk geformuleerd actieplan oplevert.

Je wil een reeks bijeenkomsten plannen met het team of hoger kader om de visie te formuleren, een veranderingsstrategie te bepalen of een leertraject uit te werken.

Jullie willen als team groeien en leren van elkaar

Voor wie?

Managementteams

Teams die een gezamenlijke opdracht moeten aanpakken

Intervisiegroepen

Projectteams

Startende teams

Wat levert het je op?

Ik focus op het (communicatie)proces, terwijl jullie volledig op de inhoud ingaan. Als externe begeleider creëer ik ruimte zodat jullie als groep echt in verbinding kunnen gaan en jullie doelen efficiënt en effectief bereiken.

Hoe?

In overleg stellen we de verwachtingen en doelstellingen scherp, we bepalen samen de beste manier om die te bereiken.

Ik leg jullie een ontwerp voor (programma, opbouw, werkvormen, timing) opdat de meeting of reeks bijeenkomsten de beste vruchten afwerpt.

Ik gids jullie groep dynamisch en flexibel, aangepast aan ieders stijl en aan het karakter van het onderwerp.

 

Mijn aanpak als facilitator

Vanuit mijn fijn aanvoelen van de groepsdynamiek speel ik flexibel in op de noden die zich van moment tot moment aandienen.

Mijn jarenlange ervaring als zelfstandig ondernemer en  HRexpert binnen de bedrijfswereld helpt mij om snel zicht te krijgen in jullie context en wat er werkelijk speelt.

Mede door wat ik zelf aan levenservaring opdeed, doorgrond ik snel wat jullie drijft.

                          

Terwijl jullie op de inhoud focussen, hou ik de koers helder afgestemd op de vooropgestelde doelen.

Ik hanteer werkvormen die ieders creativiteit, vaardigheden en kennis naar boven halen.

Ik wakker jullie enthousiasme aan en zorg dat ieder van jullie zich betrokken voelt, open durft communiceren en kan zeggen waar het op staat.

                 

Bij eventuele wrijving of botsingen bemiddel ik in wat zich afspeelt en wend de energie ervan constructief aan.

                      

Vanuit het gecreëerde teamgevoel bewegen jullie daadkrachtig en doelgericht naar de gewenste verandering.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie op weg te gaan.